Ogłoszenie

Obchody 100-lecia Koła Leśników już we wrześniu!

Rok 2019 to czas wielu jubileuszów. Poznańskie środowisko akademickie świętuje 100-lecie powstania Uniwersytetu Poznańskiego, zwanego początkowo Wszechnicą Piastowską. Już 1 października 1919 roku istniał na nim Wydział Rolniczo-Leśny, a 5 listopada 1919 roku grupa słuchaczy postanowiła założyć Koło Rolniczo-Leśne Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu w którego skład wchodziły Sekcja Rolnicza oraz Sekcja Leśna. Koło to po czterech miesiącach podzieliło się na dwie odrębne organizacje, a Sekcja Leśna przyjęła nazwę Stowarzyszenia Studentów Leśników Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu. Stowarzyszenie to później parokrotnie zmieniało swoją nazwę, ale popularnie mówiło się Koło Leśników, co przetrwało do dziś.

„Obchody 100-lecia Koła Leśników już we wrześniu!”